Hội ngộ chia xa (Phan Thế Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tìm nhau sưởi ấm trong đông [Em] dài
Để ta quên nỗi đau miệt [Am] mài
Để đến chung câu [Em] ca
Để [B7] nghe hơi ấm nồng thiết tha

Mừng vui khi thấy nhau đêm [Em] này
Lời yêu thương sẽ luôn đong [Am] đầy
Dù đời hợp rồi [Em] tan
Đời [B7] ta mãi còn âm [Em] vang

Tình mà nơi [Am] đây tay trong vòng tay
Rượu nồng đêm [Em] nay quên đi ngày mai
Dù đời đổi [D] thay tình ta chóng [G] phai

Còn lại bên [Am] nhau ta chung lời ca
Dù cho mai [Em] kia dòng đời thiết tha
Yêu thương [D] sẽ [B7] còn mãi trong [Em] ta

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: