Hoang Vu


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Hoang Vu
Ca sỹ: Elvis Phương, ,, Điệu:Điệu Slow

Cho tôi [Am]xin cho tôi [Dm]xin xin [Am]mãi mãi yêu [Dm]em 
Cho tôi [F]xin cho tôi [Am]xin xin tiếng hát xanh [Dm]xao 
Thay lời tương [Am]tư đừng gọi buồn cho [E7]nhau 
Xin mắt em đừng ứa [Am]lệ sầu 
Xin đêm [Dm]dài tù [Am]đầy vào [C]thế giới đam [Dm] 
Xin nhắm [G]mắt buông [C]xuôi khi cuộc [E7]tình đầy [Am]hoang vu 
Tình [Am]đời tình đời gian dối [Dm]điêu ngoa 
[G]Yêu thương là [F]oan trái chua [E7]cay 
Khi cuộc [F]tình còn [E7]đầy 
Lòng [Am]người lòng người đổi trắng [Dm]thay đen 
Khi [G]yêu khi [F]yêu thương rất [C]nhiều 
Rồi [Dm]chẳng được bao [Am]nhiêu 
Em ơi, hỡi em [Dm]ơi, yêu [Am]nhau cho trọn kiếp [E7]này 
Đừng để khóc hận [Am]về sau 
Cho tôi [Am]xin cho tôi [Dm]xin xin [Am]mãi mãi bên [Dm]nhau 
Cho tôi [F]xin cho tôi [Am]xin xin cất tiếng ru [Dm]em 
Xin gọi tên [Am]nhau trong hôn mê đêm [E7]sâu 
Xin đón em vào cuối [Am]đường tình 
Thương yêu [Dm]và cuộc [Am]đời dành [C]mãi mãi cho [Dm]em 
[G]mãi mãi cho [C]anh khi cuộc [E7]tình vừa lên [Am]ngôi