Hoang Vu


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hoang Vu
Ca sỹ: Elvis Phương, ,, Điệu:Điệu Slow

Cho tôi [Am]xin cho tôi [Dm]xin xin [Am]mãi mãi yêu [Dm]em  Cho tôi [F]xin cho tôi [Am]xin xin tiếng hát xanh [Dm]xao  Thay lời tương [Am]tư đừng gọi buồn cho [E7]nhau  Xin mắt em đừng ứa [Am]lệ sầu  Xin đêm [Dm]dài tù [Am]đầy vào [C]thế giới đam [Dm]  Xin nhắm [G]mắt buông [C]xuôi khi cuộc [E7]tình đầy [Am]hoang vu  Tình [Am]đời tình đời gian dối [Dm]điêu ngoa  [G]Yêu thương là [F]oan trái chua [E7]cay  Khi cuộc [F]tình còn [E7]đầy  Lòng [Am]người lòng người đổi trắng [Dm]thay đen  Khi [G]yêu khi [F]yêu thương rất [C]nhiều  Rồi [Dm]chẳng được bao [Am]nhiêu  Em ơi, hỡi em [Dm]ơi, yêu [Am]nhau cho trọn kiếp [E7]này  Đừng để khóc hận [Am]về sau  Cho tôi [Am]xin cho tôi [Dm]xin xin [Am]mãi mãi bên [Dm]nhau  Cho tôi [F]xin cho tôi [Am]xin xin cất tiếng ru [Dm]em  Xin gọi tên [Am]nhau trong hôn mê đêm [E7]sâu  Xin đón em vào cuối [Am]đường tình  Thương yêu [Dm]và cuộc [Am]đời dành [C]mãi mãi cho [Dm]em  [G]mãi mãi cho [C]anh khi cuộc [E7]tình vừa lên [Am]ngôi 

[yotuwp type="keyword" id="Hoang Vu" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: