Hoài hương dạ khúc (Vũ Thành) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Trăng nay trăng [G] mơ rắt reo ngàn tia [C] sáng
Chiếu soi miền trần [G] gian
Say trăng bên [Em] hoa chợt [B] thoáng nghe cung [Cm] đàn
Tiếng tơ đồng dường [Eb] như ngân vang [G] vang
[D7] Phải chăng tiếng lòng.

Ngân trong khung [G] đêm khúc tiêu cầm xa [C] vắng
Khóc than giờ biệt [G] ly
Nghe như ai [Em] than [B] tiếc cho kiếp giang [Cm] hồ
Cánh chim băng từ [Eb] bao nhiêu năm [G] qua
Phiêu [F7] bạc bốn phương [Bb] trời
Quê [D7] người xa [Gm] vời nhắn [D7] về đôi [Gm] lời.

Âm thanh nơi [Eb] đâu
Nhẹ hơn tiếng [C] đàn đẹp như tiếng [Am] lòng [D7]
Phải chăng lời [C] gió
Hoài thương phút [Em] giây nước mây hợp [Bm] tan [A7]
Hay hương đêm [D7] xuân
Hoà trong gió [Em] theo màn sương lắng [D] dần
[G] Thiết tha niềm vui [D] sống mới
[Am] Ước mơ ngày tái [D] xuân.

Ai nơi quê [Em] xưa
Giờ đây khuất [Bm] mờ chìm trong bóng [Am] tà [D7]
Gợi niềm thương nhớ
[Bm] Tàn phai bao năm tháng [Em] những ngóng trông cùng [D] chờ
Thôi thôi hoa [G] ơi
Lá ơi mau mau ngừng [Em] gió thôi reo bên rừng
[A] Gợi chi bao ngày [G] vui qua
Hãy [D7] thương vầng trăng [G] tà.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: