Hoa Mộc Lan (Lan Hua Cao) – Trác Y Đình


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Hoa Mộc Lan (Lan Hua Cao)
 • Ca sỹ: Trác Y Đình
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Intro: [Am EmAm]  
   
  [Am] Wǒ cóng shān zhōng lái 
  [Am] dài zhe lán huā cǎo 
  [Am] zhǒng zài xiǎo yuán zhōng 
  [Em] xī wàng huā kāi zǎo 
   
  [Am] yī rì kàn sān huí 
  [Am] kàn dé huā shí guò 
  [Am] lán huā què yī rán 
  [Em] bāo yě [Am] wú yī gè 
   
  [Am] zhuǎn yǎn qiū tiān dào 
  [Am] yí lán rù nuǎn fáng 
  [Am] zhāo zhāo pín gù xī 
  [Em] yè yè bù xiāng wàng 
   
  [Am] qí dài chūn huā kāi 
  [Am] néng jiāng sù yuàn cháng 
  [Am] mǎn tíng huā cù cù 
  [Em] tiān dé [Am] xǔ duō xiāng 


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: