Hò khoan phố Hội vắng em (Trần Quế Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Biển [D] xanh xanh từng con [G] sóng đua nhau
Xô vào lòng xô vào lòng [Em] nỗi nhớ
Dòng [D] sông xanh sông như chiếc [G] võng êm êm
Ru [Em] anh ru phố [A7] Hội rêu [D] phong.

À [D] ơi em đi vô chùa mà anh lang [Em] thang
Cứ tìm ngoài chợ [A] hoa
À [G] ơi em vô chùa [A] mô để anh cứ đốt đèn chờ em
Chờ [G] suốt [A] đêm [D] rằm

Biển [D] xanh ơi dòng [Em] sông ơi
Em đi về [A] mô nơi mô cho [Bm] nỗi lòng anh chừ
Xanh [D] rêu giữa phố Hội u [A] hoài

Biển [D] xanh ơi dòng [Em] sông ơi
Em mang hồn tôi em đi
Tôi [Bm] biết mần răng chừ
Biết mần răng [Em] chừ em [G] ơi

Buồn lòng anh [Em] hát khoan hố hợi hò [A] khoan
Hố hợi hò khoan phố Hội vắng em
Sông Hoài cửa Đợi đêm đêm khoan [D] hò.

* Hố hợi hò [G] khoan khoan khoan hò [D] khoan
Phố Hội u [G] hoài khoan khoan hò [D] khoan
Phố Hội vắng [A] em sông Hoài, cửa Đợi đêm đêm khoan [D] hò.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: