Hello – NU’EST


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Hello
 • Ca sỹ: NU'EST
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: Am
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  tone Nue'st: [Am
  ]  

   
  여보세요 [F ] 밥은 먹었니 [G] 어디서 뭐 하는지 [Em7] 걱정되니까 [Am
  ]  
  (Tell me baby where you at) 여보세요 [F G] (Call me baby I be there) 
  Wherever you are I be there) 여보세요 [Em7 Am] (Pick up the phone girl 
  Cause I gotta be there) 
   
  차 [F] 가 막히는지 늦을 건가 [G] 봐 (급한 맘에) 배터리 [Em7] 는 또 깜빡 
  하셨 [Am] 나 봐 (나는 또) 왠지 비 [F] 가 올 것 같애 고민을 하 [G] 다가 
  (너를 좀 더) 빨리 보[Em7] 고 싶은 맘에 일찍데 [Am] 릴러 나가 
  [F] 깜짝 놀라겠지 [G] 날 보면 (좋아하겠지) 길 [Em7] 이 엇갈리지 않 [Am
  ]  
  게 더 (달려야겠지) 
  저 [F] 멀리 니 모습 보이 [G] 는데 왜 난.전 [Em7 ] 활 걸어 한다는 말이 [Am
  ]  
  결국엔. 
   
  여보세요 [F] 밥은 먹었니 [G] 어디서 뭘 하는지 [Em7
  ]  
  걱정되니까 [Am] 여보세요 [F ] 왜 아무 말 못하니 [G] 여보세요 [Em7
  ]  
  (여보세요) 여보세요 [Am ] (여보세요) 
   
  널[F] 데릴러 왔어 [G] 비가 올까 봐 [Em7] 혼자 쓸쓸히 빗속 [Am] 을 
  걸을까 봐.집 [F] 앞이야 니가 보여.누 [G] 구랑 있나 봐솔직 [Em7] 히 말 
  못했어.그럼[Am] 널 잃을까 봐 
   
  지금 [F] 너 거기서 뭐하니.지금 [G] 널 멀리서 멍하니, 바 [Em7] 라보는 
  내가[Am] 느껴지지 않니 
  하고[F] 픈 말은 다 내일 해.미안 [G] 하단 말도 내일 해, 자꾸 [Em7] 어딜 
  봐 바로 여기가.니가 [Am] 있어야 할 자린데 
   
  여보세요 [F] 밥은 먹었니[G] 어디서 뭘 하는지[Em7
  ]  
  걱정되니까 [Am] 여보세요 [F] 왜 아무 말 못하니 [G] 여보세요 [Em7
  ]  
  (여보세요) 여보세요 [Am] (여보세요) 
   
  [F] 널 보고 싶었 [G] 어 비가 오니까 [Em7] (비가 내리니까) 너와 걷던 
  거리를 [Am] 걷다 보니까(죽겠으니까). 집 [F] 앞이야 보고 싶어, 너 [G
  ]  
  는 아닌가 봐(보고싶어) [Em7 ] 솔직히 미치겠어.너 아 [Am] 님 안되나 봐 
   
  Baby I [F] can’t let you go (밥은 먹었니).I [G] only think about you girl.What [Em7 ] would I 
  be without you girl (어디서 뭐 하는지). Don’t [Am] tell me lies, Don’t say goodbye.I [F] just wanna 
  let you know (왜 아무말 못하니).I [G] only think about you girl.What [Em7] would I be without you 
  girl.What [Am ] would I be without you girl. 여보세요 
  (PHIÊN ÂM) 
  Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7] cok chong đuề ni ka. [Am] (Tell me baby where you at) Yo bô sê yô [F G] (Call me baby I be there) 
  Wherever you are I be there) yo bô sê yô [Em7 Am] (Pick up the phone girl 
  Cause I gotta be there) [Em7 Am
  ]  
  Cha [F ] ka moc hi nưn chi nư chưl kon ka [G] boa (cưm han ma mê) bê tho ri [Em7] nưn dô kam 
  bak ha soot [Am] na boa ( na nưn đô) wue chi bi [F] ka ôl kot ka thê cô mi nưn ha [G] da ka 
  (No rưn chôm đo) bay ri bô [Em7] cô si bưn ma mê, il chích đê [Am] ril ro na ka, [F] kam chak 
  nôl ro kêt chi [G ] noy bô myon ( chô a ha kêt chi).Ki [Em7 ] ri ot kat ri chi an [Am] Kê 
  do (day roo ya kêt chi) 
  [F] Cho moy ri ni mô sưn bô i [G] nưn đê wue nan. Chon [Em7] hoan ko ro han da nưn ma ri [Am] Kon ku kên.. 
  Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7] cok chong đuề ni ka. [Am ] Yo 
  bô sê yô [F ] wue a mu may một ha ni [G] Yo bô sê yô [Em7] (Yo bô sê yô) Yo bô sê yô [Am ] (Yo bô sê yô) 
  [F] Noy dê rin ro oat so [G] bi ka ôl ka boa [Em7] Hôn cha sưn sưn hi bit sôk [Am] ưn Ko rưn 
  ka bao.Chip [F] a bi ya ni ka bô yo, nu [G] ku rang it na bao sôl chik [Em7] hi may, Môt het 
  so. Cư rom [Am] no ril hưn ka boa. 
  Chi cưm [F] no ko ki so mô ha ni. Chi cưm [G] noy moy ri so mong ha ni, ba [Em7] ra bô nưn, 
  Nê ka [Am] nư ko chi chi an ni.. Ha cô [F ] bưn ma rưn đa ne il hê. Mi an [G ] ha đan may dô 
  ne il hê, cha ku [Em7] o đin, Boa ba rô yo ki ka. Ni ka [Am] it so ya hay cha rin đê. 
  Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7] cok chong đuề ni ka. [Am] Yo 
  bô sê yô [F] wue a mu may một ha ni [G] Yo bô sê yô [Em7] , (Yo bô sê yô) Yo bô sê yô [Am ] (Yo bô sê yô) 
  [F] Noy bô cô si bot [G] so bi ka ô ni ka [Em7] ( bi ka nê ri ni ka) no oa kot don, Ko ri 
  rưn [Am] kot da bô ni ka ( chuk kêt sư ni ka). Chip [F] a bi ya bô cô si bo, no [G ] Nư na 
  nin ka boak ( bô cô si bo) [Em7] sôl chik hi mi chi ket so, No a [Am] nim an đuy na boa.. 
  Baby I [F] can’t let you go (밥은 먹었니).I [G] only think about you girl.What [Em7 ] would I 
  be without you girl (어디서 뭐 하는지). Don’t [Am] tell me lies, Don’t say goodbye.I [F] just wanna 
  let you know (왜 아무말 못하니).I [G] only think about you girl.What [Em7] would I be without you 
  girl.What [Am ] would I be without you girl. 여보세요 
   


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: