Happy Birthday (Minor version)


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Happy Birthday (Minor version)
 • Ca sỹ: NA
 • Điệu:Điệu Valse

  Happy [Am] birthday to [Em] you 
  Happy [Em7] birthday to [Am] you 
  Happy [Dm] birthday, happy [Am] birthday… Happy [E7] birthday to [Am] you 

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: