Hạnh phúc trong em –


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Hạnh phúc trong em
 • Ca sỹ:
 • Điệu:
  Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [Am] [F] [G] [Em]
  Sán h vai bên nhau n ơi miền đồng xanh ngát hương, để đưa em đi đến chốn thiên đườn g.
  [Am] [F] [G] [Em]
  Trái tim như ta n trong ngàn muôn giấc mơ và c ho em quên bao nỗi mong ch ờ.

  [Am] [F] [G] [Em] [Am] [F] [G] [E]
  Người h ỡi, sa o anh vội đi không nói ch i, tuy trong lòng em chút tiếc nh ớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau.

  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền.

  [Am] [F]
  Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạn h phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi
  [Am] [F]
  Và hạn h phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi

  [Am] [F] [G] [Em]
  C ó khi em tin anh là hạnh phúc của em , nhưng quanh em vẫn c ó bao người
  [Am] [F] [G] [Em]
  P hía xa xa k ia con đường dài em sẽ q ua, tương lai tươi sá ng đang chờ.
  [Am] [F] [G] [Em] [Am] [F] [G] [E]
  N gười hỡi, sao anh vội đi không nó i chi, tu y trong lòng em chút tiếc n hớ, m ãi mãi về sau luôn có n hau.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi t ối đi về cườ i nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh phú c sáng đời.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn c a thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền.

  [Am] [F]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạn h phúc trong em là những niềm vui nhỏ bé thôi
  [Am] [F]
  Và h ạnh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi

  [F] [G] [C]
  Thời gian sẽ x óa những ưu phiền đôi lúc t rót mang
  [Dm] [G] [C] [E]
  Rồi chờ đón tương lai sáng t ươi, và em còn yêu đ ời hơn xưa khi em luôn biế t rằng…

  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi tố i đi về cười nói với bạn bè, cầm tay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi t ối đi về cười nói với bạn bè, cầm t ay nhau đùa vui ôi hạnh p húc sáng đời.
  [Am] [F] [C] [G]
  Em yêu mỗi sớ m mưa lạnh ngồi h át trước hiên nhà, đàn ca thật hồn nhiên tim em q uên hết ưu phiền.
  [Am] [F]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi
  [Am] [F]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm vu i nhỏ bé thôi
  [C] [G]
  Và hạ nh phúc trong em là những niềm v ui nhỏ bé thôi


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: