Hang Belem (Hải Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đêm [C] đông lạnh [Em7] lẽo chúa sinh ra [Am] đời
Chúa [G] sinh [F] ra [Em] đời nằm trong hang [G] đá nơi máng [C] lừa.

Trong [C] hang bê lem ánh sáng tỏa lan tưng [G] bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang [C] lừng.

Đàn [F] hát, sướng [C] ca
Đây Chúa Thiên Tòa giáng [D] sinh vì [G] ta
Người [F] hỡi, đến [C] xem
Ôi Chúa giáng [Am] sinh khó [G] khăn thấp [C] hèn.

Nửa đêm mừng [C] Chúa giáng [G] sinh ra chốn gian [C] trần
Người đem ơn [C] phúc xuống [G] cho muôn dân lầm [C] than

Nơi hang bê [C] lem Thiên [F] thần sướng [C] ca
Thiên Chúa vinh [Am] danh chúng [G] nhân an [C] hòa.

* Nơi hang bê [C] lem mục [F] đồng xúm [C] quanh
Ca hát vang [Am] lừng mến [G] yêu chân [C] thành.
* Nơi hang bê [C] lem huy [F] hoàng ánh [C] sao
Đưa lối ba [Am] vua phương [G] đông đến [C] chào.
* Nơi hang bê [C] lem ta [F] quỳ thiết [C] tha
Xin Chúa nhân [Am] hiền xuống [G] ơn chan [C] hòa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: