Hai sắc hoa tigôn (nhạc Hà Phương, thơ T.T.Kh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngâm thơ: Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

Một mùa thu [Am] trước khi nắng tắt hoàng hôn nhặt hoa chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng [Em] tà cài duyên qua mái [Am] tóc tôi chờ người với yêu [E7] đương
Người [Am] ấy thường hay ngắm lạnh lùng đường [G] xa vút bóng chiều [C] phong
Và nơi chân mây phương trời [F] thẳm mờ [Dm] sương tôi buồn [E7] hái cành hoa trắng chạnh [Am] lòng

Người nhìn hoa [Am] trắng hay bảo đó từ ly nào tôi còn hiểu gì
Thưở ấy thấy [Em] lòng mình sao trong trắng [Am] quá nên cười mà chẳng [E7] suy
Màu [Am] trắng là trinh trắng cuộc đời tình [G] ta chỉ thế mà [C] thôi
Người đi xa xăm tôi buồn [F] lắm tình [Dm] xưa nay đã [E7] mất, ngày vui pháo nhuộm [Am] đường

Và từ [Am] đó thu rồi thu lại thu lòng [C] giá đến bao [Em] giờ
Dù biết tôi buồn nhớ cành [G] hoa tim tan [C] vỡ người [G] ấy quá hững [Em] hờ

Ngâm thơ: Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người

Rồi chiều thu [Am] nay khi nắng tắt hoàng hôn nhặt hoa đã biết buồn
Lạnh lẽo gió [Em] về đìu hiêu trên nẻo [Am] vắng thấy lòng mình quá bâng [E7] khuâng
Người [Am] ấy còn sang bến đợi thuyền màu [G] hoa xuống đỏ chiều [C] thu
Lời xưa thơ ngây tôi nào [F] biết tình [Dm] duyên nay đã [E7] chết, người ấy có buồn [Am] không ?

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: