Hai Lúa chung tình (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Nếu đã [G] thương thì thương thương cho [Am] trót
Đừng để ai [D] buồn mang sầu mối tương [Am] tư
Thương [Em] nhau giữ tiếng chung [G] tình
Gừng cay muối [E7] mặn xin đừng phụ [D] nhau

Gái xóm [G] đông con trai miền sông [Am] nước
Nỗi tiếng chung [D7] tình anh hai lúa miền [Am] tây
Dù [Em] cho sông cạn đá [G] mòn
Dời non lấp [Em] bể cũng không không phụ [Am] lòng

ĐK: Đời [D] nay… lắm người đổi thay, mấy ai chung [AM] tình
Tất lòng bạc [G] đen, nhưng tình hai lúa miền [Em] tây
Thương ai luôn giữ vẹn lòng thuỷ [C] chung
Thương[Am] rồi em gái miền [D] quê
Tình yêu anh hai [E7] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng

Hai lúa [G] tui thương ai thương nhiều [Am] lắm
Dẫu duyên lỡ [D] làng nhưng nào dám buồn [Am] ai
Sợ [G] nghe hai tiếng phụ phàng
Vì tui tên hai [Em] lúa luôn sắc son vẹn [Am] lòng

Đời [G] cho hai lúa tui chung tình
Thương ai thương [Em] chỉ chỉ riêng một [Am] người

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: