Góc quán khuya (Ngọc Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Góc quán [Dm] khuya cà phê buồn nghe đắng [G] cả tim côi
[Bb] Ngồi đây nhớ người xưa nhiều [Am] lắm [Dm]
Bên cốc [Bb] cà phê trầm [F] tư [G] quán đời hiu quạnh
Làm tôi [Am] nhớ những ngày xưa hẹn [Dm] chờ.

Thui thủi [Dm] bên cà phê [F] đen kỷ [Dm] niệm xưa ùa về
Ngồi ngắm quá [F] khuya gầy cô [Am] liêu
Dòng xuôi [Dm] ngược mình ta với [F] ta
Ai [Bb] thấu nỗi cô [F] đơn sóng sánh [A7] cùng đêm sự [Dm] đời.

ĐK:
[Dm] Đêm tiếp đêm buồn vắng [G] lạnh
Thầm nghe cõi [Bb] lòng sầu băng [Am] giá bởi gian [F] truân
Giọt lệ [G] vương nhớ người tim quặn [Dm] thắt
Đau đáu khóc cô [F] liêu sợi thương [Am] nhớ sầu đoạn [Dm] trường.

[Bb] Đêm [C] dấu in cô [F] độc
Bám víu hư [G] không trăn trở [A7] chìm theo nỗi [Dm] nhớ
Người về [F] đâu đêm nay [Dm] người ơi nhớ [Am] nhung dạt về đâu
Giắc [C] chìm [A7] theo bể [Dm] dâu.

2. Ta dỗ [Dm] ta từng đêm dài thui thủi [G] kín thương đau
[Bb] Tàn chăn gối mộng ôm sầu [Am] đắng [Dm]
Chân nước [Bb] về lại đường [F] xưa [G] nghe lòng khắc khoải
Làm tôi [Am] nhớ những chuyện xưa dại [Dm] khờ.

Trăng nhỏ [Dm] nhoi làm sao [F] soi những [Dm] niềm đau tội tình
Vàng pha sắc [F] thu hồn rỉ [Am] máu
Người ơi [Dm] người mặc bao đắng [F] cay
Trùm [Bb] lên nỗi thương [F] đau se thắt [A7] hồn tan đoạn [Dm] trường.

ĐK:
[Dm] Đêm tiếp đêm buồn vắng [G] lạnh
Thầm nghe cõi [Bb] lòng sầu băng [Am] giá bởi gian [F] truân
Giọt lệ [G] vương nhớ người tim quặn [Dm] thắt
Đau đáu khóc cô [F] liêu sợi thương [Am] nhớ sầu đoạn [Dm] trường.

[Bb] Đêm [C] dấu in cô [F] độc
Bám víu hư [G] không trăn trở [A7] chìm theo nỗi [Dm] nhớ
Người về [F] đâu đêm nay [Dm] người ơi nhớ [Am] nhung dạt về đâu
Giắc [C] chìm [A7] theo bể [Dm] dâu.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: