Giữa dòng mưu sinh (Hồng Xương Long) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nắng chói [Dm] chang ướt đôi vai [G] trần
Nhìn mùa đơm bông mà sao chua xót niềm [Dm] đau
Mưu sinh gian khó trăm [G] phần
Nên [C] ai ham phú phụ [Am] bần
Để tôi buồn giọt đắng [Dm] trăm lần.

Có trách [Dm] nhau cũng thôi xin [G] đừng
Giọt lệ em rơi chiều nao em xa làng [Dm] quê
Em nghe mưa khóc đêm [G] về
Em [C] nghe nức nở trăng [Am] thề
Những đêm buồn lỡ rồi [Dm] tình quê.

Đời [G] kia như con sóng ngoài khơi
Em ở giữa dòng [G] trôi bây [C] giờ biết nẻo nào [G] tìm
để tình đôi [Am] ta hai đứa [Dm] hai đường.
Em [Dm] ơi! Hôm nao tiễn [G] người đi
Em đứng khóc làm chi để tim tôi buồn nghẹn ngào vỡ [Am] đôi.
Anh [G] ơi! Em nói gì [C] đâu
Đôi tay trắng làm [G] sao cùng bên nhau [C] xây mối duyên [F] đầu
Cho thắm đẹp lòng [Dm] nhau.

Hôm [Dm] nao em mỏi bước [G] đường xa
Nơi đất khách người ta có đêm nào buồn chạnh lòng nhớ [Am] nhau?
Nơi [G] xa anh xin chúc người [C] ta
Yên vui sống bình [G] an để quên [C] đi những vết thương [F] lòng
Như quên một [Dm] dòng sông

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Giữa dòng mưu sinh (Hồng Xương Long) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: