Giọt lệ cho ngàn sau Sheet ❤️ Bài viết Giọt lệ cho ngàn sau Sheet


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[F] Lối rêu xưa sẽ [Bb] mờ dấu chân [F] người
Người buồn cho mai [C7] sau, cuộc tình ta tan [F] mau [C7] [F]
Thoáng như chiếc là [Bb] vàng bay
Mùa thu qua, mùa thu qua hững [F] hờ
Nhìn nhau cho thêm [C7] đau, nhìn nhau cho mưa [Bb] mau
Mưa trên nụ [Gm] cười mưa trên [F] tình người
Lệ [C7] nào em sẽ khóc ngàn [Dm] sau

[F] Với đôi tay theo [Bb] thời gian tôi [F] còn
Một trời mây lang [C7] thang, một mình tôi lang [F] thang [C7] [F]
Lá vẫn rơi bên [Bb] thềm vắng
Từng thu qua, từng thu qua võ [F] vàng
Nhìn nhau cho thêm [C7] đau, nhìn nhau cho mưa [Bb] mau
Mưa trên cuộc [Gm] đời mưa như [F] nghẹn lời
Lệ [C7] này em sẽ khóc ngàn [F] sau.

Một [F] mai khi xa [C7] nhau người cho tôi tạ [Dm] lỗi
[F] kiếp sống đã [C7] rêu phong [Gm] rồi
Giọt [C] nước mắt xót [Dm] xa
Nhỏ [Bb] xuống trái tim [F] khô một đời tôi tê [C] tái.

[F] Lắng nghe muôn cung [Bb] sầu hắt xuống [F] đời
Một trời tôi thương [C7] đau, một trời em mưa [F] mau
[Cm] Sống buông xuôi theo [Bb] ngày tháng
Từng thu qua vời trông theo đã [F] mờ
Lệ rơi trên tim [Cm] tôi, lệ rơi trên đôi [Bb] môi
Yêu nhau một [Bb] thời xa nhau một [F] đời
Lệ [C7] này em nhỏ xuống hồn [F] tôi.

[yotuwp type="keyword" id="Giọt lệ cho ngàn sau Sheet ❤️ Bài viết Giọt lệ cho ngàn sau Sheet" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: