Giả vờ (Đức Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Người [Em] ta giả vờ ngây [Am] thơ
Người [C] ta giả vờ đam [G] mê
Người [D] ta giả vờ say [A] đắm
Người [Am] ta cô đơn âm [Em] thầm
Em [Bm] có giả vờ tôi [Em] không.

2. Người [Em] ta giả vờ bên [Am] nhau
Người [C] ta giả vờ yêu [G] nhau
Người [D] ta giả vờ hạnh [A] phúc
Người [Am] ta cô đơn vô [Em] cùng
Em [Bm] có giả vờ tôi [Em] không.

ĐK:
Em [A] có giả vờ tôi [Em] không
Để [C] tôi biết hi [G] vọng
Để [D] tôi được yêu thật [A] lòng
Em [B7] có giả vờ tôi không.

Em [A] có giả vờ tôi [Em] không
Để [C] tôi đừng nuôi [G] mộng
Thì [D] đâu mộng vỡ tan [A] tành
Thì [B7] đâu cuộc tình mong [Em] manh.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: