Gái Xuân – Khánh Ly


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Gái Xuân
 • Ca sỹ: Khánh Ly
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân 
  Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần 
  Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
  Gái [G] xuân giũ lụa trên sông Vân 
   
  Xuân [C] đi xuân [F] đến hãy còn [C] xuân 
  Cô [G] gái trông [Am] xuân đến bao [G] lần 
  Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
  Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân 
   
  [C] Lòng xuân lơ đãng má xuân hồng 
  [F] Cô gái xuân mơ chuyện vợ [C] chồng 
  [F] Đôi tám xuân đi trên mái [C] tóc 
  Đêm [Dm] xuân cô [G] ngủ có buồn [C] không 
   
  Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân 
  Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần 
  Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
  Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: