Em Vẫn Chưa Nói Ra – Tuyên – Hợp âm C – Tuyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 1

 
Anh [C] ơi, đã [F] bao nhiêu năm dài từ [G] khi em bên cạnh [Em] anh
(Oh [Am] no) Như một người bạn [F] thân. [G]
[C] Anh ơi, bước [F] chung trên con đường mình [G] tay trong tay kề [Em] vai.
Thế [Am] nhưng, I don’t wanna be just your [F] friend [G]
 
Sợ [Am] nói ra anh [G] sẽ ngập [F] ngừng [Am] lỡ đâu [F] anh hờ [G] hững
 
Và thế những chứa [C] chan em vẫn chưa [F] nói ra.
Cứ mãi đắn [G] đo nên vẫn chưa [Em] nói ra
Rằng em [Am] thích anh. Ừ em thích anh lâu lắm [F] rồi! [G]
Ngày tháng cứ thế [C] trôi em vẫn chưa [F] nói ra.
Giấu kín mãi [G] thôi nên vẫn chưa [Em] nói ra một lời
[Am] Muốn được yêu [F] anh [G] mà sợ rằng anh sẽ từ [C] chối.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: