Em Ơi Qua Nhà Anh Chơi – NA – Hợp âm C – Antôn Đình Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Demo
 
+) Điệu Disco :
Bass (123) chập (123)
+) Có thể dạo đoạn đầu:
Blue:bass3(12)3 và đến đoạn hát các
bạn có thể đánh bằng điệu Disco cho nó hợp lý
Và có thể chơi Disco từ đầu đến cuối luôn.

 
Em ơi sang nhà anh [C] chơi ba má anh đi [G] rồi
bao lâu ta không gặp [Am] nhau anh thấy nhớ em điên [Em] đầu
vậy thì hãy [F] qua nhà anh đi mình [C] chuyện trò đôi khi
biết [Dm] đâu sau này mình về với [G] nhau về chung 1 [C] nhà

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: