Em không là thi nhân (nhạc Nguyễn Vĩnh Học, thơ Đào Nguyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[D] Em không là thi [F#m] nhân
Nên không [Bm] hiểu lời buông của [Em] gió
Cớ sao, cớ [A7] sao cứ rút ruột ve [D] sầu.

[D7] Em không là thi [G] nhân
Nên không hiểu mây ngàn gọi [Em] bạn
Đổ mưa rào, đổ mưa [A7] rào đuổi nắng ban [D] trưa.

ĐK :
[D] Em [D7] không là [G] thi nhân
Nên không [F#m] hiểu lời ca ve sầu
Em đâu [Em7] hiểu lời ru của [A] gió.

[Am] Em không là [G] thi nhân
Nên đâu [F#m] hiểu lời thơ có [C] sóng
Con đường [Bm] nào, con đường [A7] nào
đưa sóng đến bên [D] em.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: