Em đừng có nghe (Tuấn Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đừng nghe ai [Em] nói mà giận để tâm
Đừng nghe nhé lính hoa Gia [G] Long
Đời ta chỉ [Em] biết có [G] nhau nên khi vào [Em] lính xuống tàu
Buông neo thật [A] sâu tối ngày thề không đi [B] đâu.

Hải quân sông [Em] nước cuộc đời bấp bênh
Tình em trọn gói vào cuộc hành [G] trình
Đại dương vượt [Em] sóng nước [G] êm phong ba nổi [Em] gió khó chìm
Nhưng khi về [B] bến anh đắm trong say [Em] mềm.

Tàu lắc lư đi giai nhân theo [G] anh
Đùa [A] đấy sao đêm lung linh trên [G] anh
Quên [B] đi là lính có [Em] lúc say tình
Khi [B] em xa anh nhưng nhưng [Em] nhưng

Ấy vẫn chung tình cùng anh yêu [Em] dấu
Đừng giận đừng hờn mà phai màu má hồng anh yêu [G] hơn
Lời thiên hạ [Em] nói chớ [G] nghe xa em một [Em] bước muốn về
Không tin thì [B] đây có ánh trăng xin [Em] thề.

Đừng nghe ai [Em] nói mà giận để tâm
Đừng nghe nhé lính hoa Gia [G] Long
Đời ta chỉ [Em] biết có [G] nhau nên khi vào [Em] lính xuống tàu
Buông neo thật [A] sâu tối ngày thề không đi [B] đâu.

Chẳng nghe ai [Em] nói chẳng thèm bực mình
Vì em thừa biết ngàn lần [G] hành
Một hai là [Em] yêu có [G] em ra khơi là [Em] hết nhớ liền
Trong bao la [B] biển ai biết đâu mà [Em] phiền.

Ấy vẫn chung tình cùng anh yêu [Em] dấu
Đừng giận đừng hờn mà phai màu má hồng anh yêu [G] hơn
Lời thiên hạ [Em] nói chớ [G] nghe xa em một [Em] bước muốn về
Không tin thì [B] đây có ánh trăng xin [Em] thề.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: