Em Còn Nhớ Anh Không – CM1X , Ryan – Hợp âm Bm – Ryan, CM1X,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tone: [Bm]
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [A] [D] [F#m7]
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]

 
Verse:
Nói với [Gmaj7] em, bao lời [A] yêu, bao lời [F#m7] say, bao lời mơ [Bm7] mộng
Về cuộc [Em7] tình ấm [A] êm chẳng tách [D] rời [F#m7]
Nói với [Gmaj7] em, anh còn [A] vương, anh còn [F#m7] thương, anh còn [Bm7] mong chờ
Về một [Em7] ngày em [F#7] sẽ về với [Bm7] anh [F#7]
Sáng hôm [Gmaj7] nay anh đã [A] quên, anh vừa [F#m7] quên anh đã [Bm7] mất em
Nên vẫn [Em7] mua, mua chút [A] hoa để đón [D] nàng [F#m7]
Đến trước [Gmaj7] sân buông vài [A] câu ca đôi mình [F#m7] vẫn hay hát [Bm7] cùng nhau
Chợt giật [Em7] mình giờ [F#7] chỉ còn mỗi [Bm7] anh [F#7]
 
Chorus:
Vì tình đã [Gmaj7] lỡ dù nói [A] không thì vẫn [F#m7] trông chờ mỏi [Bm7] công
Lời [Em7] buồn ta đã [A] nghe ngày cuối [D] mùa [F#m7]
Thì dù mình [Gmaj7] có đợi mãi [A] lâu, tình khắc [F#m7] sâu, thì biết [Bm7] đâu
Em [Em7] cũng chẳng [F#7/A#] cần anh nữa [Bm7] đâu [F#7]
Ngày mình buồn [Gmaj7] nhất, nàng biết [A] không ?
Lòng vẫn [F#m7] thương, dù chẳng [Bm7] mong
Một [Em7] ngày ánh nắng của [A] anh sẽ trở [D] lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7] khóc, nàng biết [A] không ?
Tình vẫn [F#m7] sâu, dù bấy [Bm7] lâu
Em [Em7] chẳng nhớ [F#7/A#] về anh nữa [Bm7] đâu [F#7]
 
Pre-verse:
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [A] [D] [F#m7]
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]
 
Verse:
Sáng hôm [Gmaj7] nay anh đã [A] quên, anh vừa [F#m7] quên anh đã [Bm7] mất em
Nên vẫn [Em7] mua, mua chút [A] hoa để đón [D] nàng [F#m7]
Đến trước [Gmaj7] sân buông vài [A] câu ca đôi mình [F#m7] vẫn hay hát [Bm7] cùng nhau
Chợt giật [Em7] mình giờ [F#7] chỉ còn mỗi [Bm7] anh [F#7]
 
Chorus:
Vì tình đã [Gmaj7] lỡ dù nói [A] không thì vẫn [F#m7] trông chờ mỏi [Bm7] công
Lời [Em7] buồn ta đã [A] nghe ngày cuối [D] mùa [F#m7]
Thì dù mình [Gmaj7] có đợi mãi [A] lâu, tình khắc [F#m7] sâu, thì biết [Bm7] đâu
Em [Em7] cũng chẳng [F#7/A#] cần anh nữa [Bm7] đâu [F#7]
Ngày mình buồn [Gmaj7] nhất, nàng biết [A] không ?
Lòng vẫn [F#m7] thương, dù chẳng [Bm7] mong
Một [Em7] ngày ánh nắng của [A] anh sẽ trở [D] lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7] khóc, nàng biết [A] không ?
Tình vẫn [F#m7] sâu, dù bấy [Bm7] lâu
Em [Em7] chẳng nhớ [F#7/A#] về anh nữa [Bm7] đâu [F#7]
 
Ending:
Ngày mình buồn [Gmaj7] nhất, nàng biết [A] không ?
Lòng vẫn [F#m7] thương, dù chẳng [Bm7] mong
Một [Em7] ngày ánh nắng của [A] anh sẽ trở [D] lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7] khóc, nàng biết [A] không ?
Tình vẫn [F#m7] sâu, dù bấy [Bm7] lâu
Em [Em7] chẳng nhớ [F#7/A#] về anh nữa [Bm7] đâu [F#7] [Bm]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: