Duyên hải biển quê tôi (Phạm Minh Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Hò [G] dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò
Dzô hò ới hò ới hò ới [G] dzô

Hò dzô ới dzô ới dzô ới [C] hò
Dzô hò ới hò ới hò ới [Am] dzô

Biển xanh quê [Am] tôi đây miền Duyên Hải
Biển xanh reo [Dm] vui đã qua ngày dầu [C] dãi
Biển xanh đưa [Am] nôi dâng cho đời hương đậm
Biển xanh tôi [Dm] yêu sóng ru hời tháng [Am] năm

Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải
Ra khơi về [C] bãi thuyền khẳm cá tươi quen
Trong giông [Dm] tố từ những ngày gian [E7] khổ
Đá lở cát [G] bồi vẫn sống với quê [C] hương

Tôi người dân [Am] chài nơi miền Duyên Hải
Đứng trên đầu [C] sóng chắn gió đại dương
Vung căng tay [Dm] lưới ta nối trời với [G] biển
Biển bạc biển [E7] vàng biển hát mênh [Am] mông

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: