Đường Tàu Mùa Xuân – Quỳnh Liên


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Đường Tàu Mùa Xuân
 • Ca sỹ: Quỳnh Liên
 • Điệu:Điệu Disco
  Giáng (b)
  Hợp âm: Cm
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Năm [Cm] xưa anh phá núi em mở [Gm] đường 
  trên đỉnh Trường [Bb] Sơn đồi [C7] núi chập [Fm] trùng 
  Năm nay cũng những bàn tay 
  lấp hố [Cm] bom xây cuộc [G7] sống 
  Tự [Cm] hào nào bao cô [Ab] gái, tự hào nào những chàng [Eb] trai 
  Tuổi thanh [G] niên sức như Phù [C] Đổng ơ cháu con của [G] Bác Hồ, 
  đi mở [G7] đường tàu Thống Nhất quê [C] hương. 
  Bạn [Cm] ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm] nan. 
  Tay [Cm] cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm] ta xuôi Nam ngược [Gm] Bắc 
  Và người thương về với người [Cm] thương. 
  Bạn [Cm] ơi tất cả vì tương lai mai [Fm] sau quê [Cm] mẹ đẹp giàu. 
  Đường tàu [Fm] ta thắm bao tình [Bb] nghĩa. 
  Tàu Việt [Eb] Nam ôm [G7] chặt đất anh [Cm] hùng. 
  Năm [Cm] xưa anh phá núi em mở [Gm] đường 
  trên đỉnh Trường [Bb] Sơn đồi [C7] núi chập [Fm] trùng 
  Năm nay cũng những bàn tay 
  lấp hố [Cm] bom xây cuộc [G7] sống 
  Tự [Cm] hào nào bao cô [Ab] gái, tự hào nào những chàng [Eb] trai 
  Tuổi thanh [G] niên sức như Phù [C] Đổng ơ cháu con của [G] Bác Hồ, 
  đi mở [G7] đường tàu Thống Nhất quê [C] hương. 
  Bạn [Cm] ơi đã bao ngày bao đêm gian [Fm] nan. 
  Tay [Cm] cuốc nhịp nhàng để tàu [Fm] ta xuôi Nam ngược [Gm] Bắc 
  Và người thương về với người [Cm] thương. 
  Bạn [Cm] ơi tất cả vì tương lai mai [Fm] sau quê [Cm] mẹ đẹp giàu. 
  Đường tàu [Fm] ta thắm bao tình [Bb] nghĩa. 
  Tàu Việt [Eb] Nam ôm [G7] chặt đất anh [Cm] hùng. 
  Việt [Cm] Nam ơ đường tàu Việt [Fm] Nam, 
  đường thống [Cm] nhất mang sức [G7] trẻ mùa [Cm] xuân… 


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: