Đường sang nhà em (Giao Tiên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Đường sang nhà [Am] anh tuy xa mà [Em] gần quen thật [Am] quen
Dù chẳng chung [C] lối [Dm] nhưng em thuộc lòng lối riêng [Em] lối
Nắng mưa chẳng ngại [Am] ngùng bước đi rộn [Em] ràng sợ người yêu héo [C] hon

2. Đường sang nhà [Am] anh như đi vào [Em] mộng mơ thần [Am] tiên
Vì lối đi [C] ấy [Dm] bao nhiêu hò hẹn thiết thân [Em] lắm
Có anh mãi đợi [Am] chờ nhớ thương dại [E] khờ lòng nào dám thờ [Am] ơ

ĐK:
Những [Am] tưởng con đường riêng mình [F] mãi mãi
Con đường đi về [Dm] tương lai con [G] đường thiên lý [C] êm đềm
Nào [Dm] hay ái tình như gió hương [G] bay dã tràng se cát chi [Em] hoài
Đường quanh co trĩu nặng [Am] chân ai

3. Đường sang nhà [Am] anh bao nhiêu huyền [Em] thoại chưa kịp [Am] quên
Giờ lối đi [C] ấy [Dm] riêng cho một người khác lui [Em] tới
Bởi anh quên lời [Am] thề để em lạc [Em] loài đường tình rẽ làm [Am] hai

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: