Đường Lên Tây Bắc – Kiều Hưng


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Đường Lên Tây Bắc
 • Ca sỹ: Kiều Hưng
 • Điệu:Điệu Chachacha
  Giáng (b)
  Hợp âm: D
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Đường lên Tây Bắc xa xôi [D] nếp nhà sàn thấp thoáng [F#m] . 
  Đằng xa [Em] tiếng hát dân [A] quân tiếng reo lưng đồi [D] nương. 
  [G] Cùng bảo vệ quê hương, sức trai [F#m] bền gan chiến [D] đấu. 
  Tay [G] súng dân quân bao [Em] phen còn ghi máu [Bm] thù. 
  Giặc [A] lên không mong ngày [F#m] về, 
  đồng [A] quê vang khúc mến [D] yêu. 
  Đường lên Tây Bắc quanh co, tiếng chim rừng đây đó. 
  Đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao. 
  Cùng tập đoàn gia tăng, phá nương trồng thêm ngô sắn. 
  Ta quyết thi đua nuôi quân để mau thắng thù. 
  Cùng nhau ta khơi luống cày, gìn giữ nương lúa mến yêu. 


  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: