Dương cầm trắng (Nguyễn Quốc Học) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Trở chiều vạt [C] nắng lùa trên [G] mớ tóc mây bông [C] đùa [C7]
[F] Xa xôi thông ngàn rặng rừng [G] chìm tình rêu thấp [C] thoáng
[F] Nỗi niềm lao xao chen lẫn bước trời [Em] chưa
Bên [Dm] suối vắng chưa [G] bưa mặc cỏ [D7] lau chia đôi [G7] bờ.

Ngồi chờ giậu [C] tím rợp in [G] bén luống mơ song [C] lòng [C7]
[F] Nghe xao động rèm hiện giọt [G] sầu về găm ký [C] ức
[F] Lời ngỏ đông sang anh cố đếm thời [Em] trôi
Soi [Dm] chiếu đắm không [Em] gian buồn bước [G7] mềm vườn phế [C] hoang. [C7]

[F] Em bàn tay [Am] hứng nắng thêu [C] thùa
Là bóng [G] sao thắp xa [C] mờ
[Dm] Dệt ngàn mành [G7] tơ dương cầm [C] trắng

[Dm] Anh còn lưu [F] nhớ bóng hanh [C] đồi
Mặc gió [Am] lay cuốn trăng [G] tà
Chợt nhìn lá [G7] biếc ráng chiều [C] trôi.

Nhìn từng làn [C] khói nhẹ ve [G] vuốt bước chân ngại [C] ngùng [C7]
[F] Để mộng chùng thỏa đợi khoe dáng hạc xương [Em] mai
[Dm] Em đã xa dần buồn lấp [C] qua lửng cung [G] đàn
[F] Bụi đường động [G7] lắm tiếng gà [C] xưa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: