Dương cầm trắng (Nguyễn Quốc Học) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

Trở chiều vạt [C] nắng lùa trên [G] mớ tóc mây bông [C] đùa [C7]
[F] Xa xôi thông ngàn rặng rừng [G] chìm tình rêu thấp [C] thoáng
[F] Nỗi niềm lao xao chen lẫn bước trời [Em] chưa
Bên [Dm] suối vắng chưa [G] bưa mặc cỏ [D7] lau chia đôi [G7] bờ.

Ngồi chờ giậu [C] tím rợp in [G] bén luống mơ song [C] lòng [C7]
[F] Nghe xao động rèm hiện giọt [G] sầu về găm ký [C] ức
[F] Lời ngỏ đông sang anh cố đếm thời [Em] trôi
Soi [Dm] chiếu đắm không [Em] gian buồn bước [G7] mềm vườn phế [C] hoang. [C7]

[F] Em bàn tay [Am] hứng nắng thêu [C] thùa
Là bóng [G] sao thắp xa [C] mờ
[Dm] Dệt ngàn mành [G7] tơ dương cầm [C] trắng

[Dm] Anh còn lưu [F] nhớ bóng hanh [C] đồi
Mặc gió [Am] lay cuốn trăng [G] tà
Chợt nhìn lá [G7] biếc ráng chiều [C] trôi.

Nhìn từng làn [C] khói nhẹ ve [G] vuốt bước chân ngại [C] ngùng [C7]
[F] Để mộng chùng thỏa đợi khoe dáng hạc xương [Em] mai
[Dm] Em đã xa dần buồn lấp [C] qua lửng cung [G] đàn
[F] Bụi đường động [G7] lắm tiếng gà [C] xưa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: