Dương cầm lạnh (nhạc Phú Quang, thơ Dương Tường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Chờ [F] em đường dương cầm [Am] xanh
Chúm [Dm] chím nụ dương cầm [F] biếc
Chờ [E] em đường dương cầm đêm
Ôi đêm lặng im sâu [Am] thẳm

Chờ em đường dương cầm [Dm] trăng
Dậy [E] thì nõn dương cầm [Am] phố
Chờ em đường dương cầm [Dm] mưa
Giọt [E] giọt lá buồn dạ [Am] khúc
Chờ [E] em đường dương cầm [F] khuya
Anh [E] về lối dương cầm [Am] lạnh.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: