Dùi chiêng (Trần Quế Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tôi [D] đây là khách qua đường tới đây tôi [G] hát với mấy nường dùi [D] chiêng
[D] Chiêng [A] dùi [D] chiêng, [D] chiêng [A] dùi [D] chiêng
Ngày [G] mai đây tôi về bình yên các cô ở [A] lại mà có chiêng không [D] dùi
[D] Chiêng [A] dùi [D] chiêng, [D] chiêng [A] dùi [D] chiêng.

Tôi [G] về trong dạ bùi [D] ngùi chứ dạ bùi [G] ngùi
Đêm nằm trăn [Em] trở có [G] dùi mà không [D] chiêng
Ôi [D] chiêng [A] nường [D] ơi, bớ [D] chiêng [A] nường [D] ơi.

Tôi [Em] về thương cảm liên [A] miên cảm thương cho
Các cô ở [D] lại có [A] chiêng mà không [D] dùi
[D] Chiêng [A] nường [D] ơi, [D] chiêng [A] nường [D] ơi.

Tôi [C#m] đây ngụ ở miền [E] xuôi leo lên miền [F#] ngược đem dùi gõ [B] chiêng
Trai [C#m] anh hùng gái thuyền [E] quyên có đôi có [F] cặp là có [C#m] chiêng có [A] dùi. [Bb] [D]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: