Du Kích Sông Thao – Various Artists


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Du Kích Sông Thao
 • Ca sỹ: Various Artists
 • Điệu:Điệu Disco
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Hồng [C] Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê 
  Cuối [Am] sông ngoài bến ai về [C] có thấy ngàn áo xanh rì [F] bát [Fm] ngát đồng mía ven bờ đê [C
  ]  
  Hồng Hà [C] chơi vơi dâng nước [F] trên nguồn về [C] khơi 
  Sông [Am] Thao ngoài bến [C] Việt Trì 
  Có những chàng [F] áo nâu về say [Fm] mê giòng nước…vui [C] tràn trề. 
  Thu nay xơ xác lũy tre làng quê. 
  Thấy không giặc chiếm nhà thờ?!bắn nát thuyền bến đốt nhà thờ với xác thuyền đắm chân bờ đê. 
  Hồng Hà trôi suôi đưa xác quân thù về khơi. 
  Cuối sông chờ đón cha già có những chàng áo nâu thề mai đây cùng sóng đưa ngay về. 
  Hù dô khoan lướt sông Hồng dô khoan 
  Bên sông [F] đoàn du kích ẩn từng liều 
  Nới đây [F] người đông đến họp chợ chiều 
  sông [C] Hồng Hà réo đứng lên [F] giết thù 
  Dòng Hồng Hà reo sông Hồng Hà reo…u u u ù 
  Chiến binh về đây đứng rợp một trời 
  Vui lên đầy với sóng giục lòng người 
  Sông Hồng Hà réo Sông Hồng Hà réo…. u u u ù ) 
  Ven sông đoàn du kích họp chiều chiều 
  Khi bơi thuyền đi thúc giục nhịp chèo 
  Nghe dòng sông réo, đứng lên giết thù, 
  Khi đi lập công cuối trời màu hồng 
  Vui lên lòng sông lúa ngập đầy đồng 
  Sông Hồng Hà réo, Sông Hồng Hà [F] reo… 
  Sóng vỗ mái chèo hù khoan, Đoàn người chèo thuyền vượt đi, Ơ! khuất dần bóng thuyền Hò dô ơ nhớ về 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: