Đồng tiền rẻ lối (Tiếng anh em trong cuội đời) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Ku Vang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Lúc có [Dm] tiền bao bạn bè cùng bao chiến hữu
Hẹn hòa thâu [F] đêm cười vui với ta
Khi trắng [Gm] tay phải lầm than sống [Dm] trong cơ hàn
Bạn bè [Bb] xa quanh ta còn [C] gì

Tiếng anh [Dm] em trong cuộc đời chỉ là phủ phím
Lợi dụng gian [F] dối lọc lừa với nhau
Tri kỷ [Gm] bên ta, tri kỷ lúc [Dm] ta có tiền
Tiền cho [Bb] ta anh [C] em họ [Dm] hàng

Đời toan [F] tính gặp người tính [Am] toan
Đời gian [Dm] dối ta nào dối gian [Am] bạn
Phải lầm [Bb] than mới thấu hiểu nhân [F] tình cuộc đời
Chỉ cần [Gm] đo trên đồng tiền thế [A7] thôi

Tình nghĩa anh [Dm] em bao năm đậm [Am] sâu
Cuộc sống bon [Bb] chen hay [C] vì lòng [F] người
Xưa lớn [Gm] lên sánh vai, tình bạn [Am] luôn quý nhau
Vậy tại [Bb] sao bây giờ lại nhẫn [A7] tâm

Lừa dối anh [Dm] em cũng bởi vì [Am] tiền
Phải rẻ chia [Bb] hai cũng [C] vì chữ [F] tiền
Tôi có [Gm] anh ở tim còn tiền là [Am] tờ giấy thôi
Đừng lụy [Bb] vô để rồi đánh mất [C] đi [Am] tính con [Dm] người

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: