Dòng đời (Hà Thái Hoàng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Em] Đứng trước ngã ba đường tình
Tôi đây chỉ [Am] biết cúi mặt trong xót xa
[D] Đứng trước ngã ba đường tình
Thân tôi nghèo [B7] khó nên người thấy ngó [Em] lơ

[Em] Xưa ai nói yêu ngàn lời
Tình đời gian [Am] khó nay người quay bước đi
[D] Thế mới biết yêu là buồn
Giờ còn tay [B7] trắng nên đừng than trách [Em] ai.

Dòng đời là [Em] thế đó anh hỡi [C] thế đó anh hỡi
[D] Đừng hờn trách nhau gieo chi [G] thêm bao nỗi sầu
[Am] Níu kéo chi nữa [C] khóc để chi nữa
Dù cuộc tình [B7] kia không đi chung một lối đi.

Dòng đời là [Em] thế đó anh hỡi [C] thế đó anh hỡi
[D] Một ngày sáng tươi mang trong [G] ta bao khát vọng
[Am] Xóa hết toán tính [C] xóa hết ưu phiền
Nhìn đời bao [B7] la khi ta nhìn thấy [Em] ta.

* [Em] Ai không luôn mơ một cuộc [Am] sống giàu sang
[D] Ai không luôn mơ đời khỏi [G] cảnh lầm than
[C] Ai không mong cho tình đời [Am] chẳng dở dang
Đời [B] nghèo nào ai muốn đâu
Anh [B7] hỡi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: