43648076_1851453014950165_6642657743536652288_o-1-1024×530.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *