Đôi mắt người em gái Cửu Long (Trần Quang Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đôi mắt [G] em, ngây ngất thu sang chiều bên [Em] đường
Dịu dàng như gió heo [C] may, theo lá vàng nhẹ [G] rơi
Cho bâng khuâng từ cõi xa [C] vời, vương vấn bên [A7] trời
Dừng bước chân [D7] ta, người lữ khách xa [G] nhà [D7]

Từ đôi mắt [G] em, ta thấy quê xa sao rất [Em] gần
Từ giọng hát [C] em, ta nhớ tiếng hò ngày [G] xưa
Trên bến sông sâu, trăng khuyết hay [C] đầy
Thôn nữ bâng [D7] khuâng, vớt ánh trăng [G] gầy
Thuyền ai hững [D7] hờ, chuyển bến về chốn [G] xa xôi [D7]

Em gái Cửu Long [G] giang, bên trời Thu Cali hiu quạnh
Giọng hát em [D7] buồn, xao xuyến lá Thu [G] rơi
Trong đôi mắt [C] em, có giòng sông sầu [D7] mộng
Cho ta một trời, thương nhớ về [G] đâu?

Em gái Tây [G] đô, một chiều sầu [C] mộng
Đôi mắt em [A7] buồn, để nắng cũng tương [G] tư
Cho ta ôm [C] ấp, một trời hoa [D7] mộng
Nghe gió thì thầm, mà cứ nhớ về đôi [G] mắt em [D7]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: