Đời là thế thôi 3 (Quách Beem) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

Dẫu biết [F] rằng đồng tiền có hai [G] mặt
Nhưng đâu [Em] biết nó mua được tình [Am] thân
Khi lòng [F] người bon chen đầy toan [G] tính
Nghĩa với [Em] tình phút chốc là hư [Am] vô.

[F] Được mất hơn [G] thua
Rồi [Em] cũng về với cát [Am] bụi
[F] Gắp lửa bỏ lên [G] tay người
Người [Em] chớ vội người [Am] ơi.

Đừng vì [F] tiền mà đánh rơi nhân [G] cách
Đừng nghĩ [Em] tiền là tất cả hôm [Am] nay
Vì chữ [F] tiền đi đôi cùng chữ [G] bạc
Kiếp phù [Em] du giả tạm mà [Am] thôi.

Hãy giữ [F] lấy những gì ta đang [G] có
Hãy quý [Em] lấy những gì là của [Am] ta
Tiền là [F] do con người tạo [G] ra
Cũng vì [Em] tiền mà con người tìm [Am] kiếm.

Cũng vì [F] tiền mà anh em quên đi dòng [G] máu
Nỡ đẩy [Em] nhau xuống vực sâu cuộc [Am] đời
Cũng vì [F] tiền mà buông lời cay [G] độc
Cũng vì [Em] tiền mà nghĩa bất dung [Am] tình.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: