Đời là thế thôi 3 (Quách Beem) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Dẫu biết [F] rằng đồng tiền có hai [G] mặt
Nhưng đâu [Em] biết nó mua được tình [Am] thân
Khi lòng [F] người bon chen đầy toan [G] tính
Nghĩa với [Em] tình phút chốc là hư [Am] vô.

[F] Được mất hơn [G] thua
Rồi [Em] cũng về với cát [Am] bụi
[F] Gắp lửa bỏ lên [G] tay người
Người [Em] chớ vội người [Am] ơi.

Đừng vì [F] tiền mà đánh rơi nhân [G] cách
Đừng nghĩ [Em] tiền là tất cả hôm [Am] nay
Vì chữ [F] tiền đi đôi cùng chữ [G] bạc
Kiếp phù [Em] du giả tạm mà [Am] thôi.

Hãy giữ [F] lấy những gì ta đang [G] có
Hãy quý [Em] lấy những gì là của [Am] ta
Tiền là [F] do con người tạo [G] ra
Cũng vì [Em] tiền mà con người tìm [Am] kiếm.

Cũng vì [F] tiền mà anh em quên đi dòng [G] máu
Nỡ đẩy [Em] nhau xuống vực sâu cuộc [Am] đời
Cũng vì [F] tiền mà buông lời cay [G] độc
Cũng vì [Em] tiền mà nghĩa bất dung [Am] tình.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: