Đò qua sông Tiền (Ngọc Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Ngày em lấy [Dm] chồng điên điển trổ vàng [G] bông
Em về mùa nước [Dm] sông điên [Am] điển vẫn vàng [Dm] đồng
Trời sa mưa [Bb] dông qua bến [G] sông phút giây chạnh [Dm] lòng.

Bâng [G] khuâng mà nghe tiếng chim [Dm] quyên
Hót giữa trời [Bb] buồn nước nổi mênh [Am] mông
Nén [Dm] lệ khóc thầm thương [Bb] quê
Khóc đời nổi [F] trôi [A7] cánh chim lạc [Dm] loài.

ĐK:
Chim xa [Dm] bầy còn thương cây nhớ [Am] cội
Người xa [G] xứ ngọn [Bb] nguồn nào [Gm] quên
Quê hương [C] ơi ta xin sống [G] lại một thời tuổi [Bb] thơ
Tắm giếng nước [G] trong về đây ấm [Dm] lòng
Bên bếp lửa canh [F] khuya nhớ mẹ [Am] ru ngọt lời ca [C] dao
Ngoại têm [F] trầu trầm [Am] lặng bao [Dm] dung
Ngoại chong [Bb] đèn ngồi kể [A7] chuyện Vân [Dm] Tiên.

2. Đò qua sông [Dm] Tiền ai hát lý giao [G] duyên
Nghe chạnh lòng xót [Dm] xa thương [Am] nhớ ơi đậm [Dm] đà
Dõi qua con [Bb] đê chân mỏi [G] mê nhớ ai gọi [Dm] về.

Mênh [G] mông trời giăng lũ mênh [Dm] mông
Nước ngập tràn [Bb] về bao ngả long [Am] đong
Quê tuy [Dm] nghèo vẫn là quê [Bb] ta
Bí bầu chung [F] giống nỗi [A7] đau cùng [Dm] dòng.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: