ALY8t1tCl89dWbIFIR-FgbDrDTjojgaXAlJwEuazkt4N2Pa5MQ7w4dhKky9kIVFaccjDosMQgzzt4k1n0ij6wbvObgPbNh1NfRkAQBmRx23HcXlNvNRqwc-przObuTjbBo5qKQ1t4gw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *