Điện Bàn yêu thương (Thái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điện Bàn quê [Em] tôi như một cung đàn
Bồi hồi trong tôi như lời [G] mẹ dịu dàng
Đọng lại trong tôi cung [D] trầm cung [A] thương
Dạt dào trong [D] tôi bao lời trìu [G] mến.

Khi sâu lắng như dòng sông [Em] Thu
Khi chứa [Am] chan như lời ru Đông [D] Bàn
Khi trầm [Bm] tư như tháp Bằng An
Ngày tôi đi xa thương [B7] nhớ vô [Em] vàng.

Điện Bàn [D] ơi [Bm] chiều nay tôi [A] về
Bàn chân [Em] quen như nối tình [G] quê
Thuyền ai qua [Am] sông tô đẹp thêm Cầu [G] Mống
Bóng ai qua [Bm] sông về Phú Bông, La Thọ
Ơ kìa ! Biển dâu nhẹ rung trong [A] gió
Như lời mẹ [D] ru một thời con nhỏ ớ [G] ơ.

Chiều hôm [D] nay, [Bm] ngược sông Thu [A] Bồn
Càng yêu [G] hơn nhịp sống quê [Am] tôi
Dòng sông [D] quê như sợi dây [Em] đàn
Mỗi xóm [D] làng là cung bậc quê [G] hương
Chiều ghé bến [Am] sông lặng nghe ai [G] hát
Như nối tình [D] người vào không gian quê [Bm] hương
Mỗi gương mặt là bài [A] ca yêu [Em] thương.

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Điện Bàn yêu thương (Thái Nghĩa) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: