Điện Bàn hành trang những năm 2000 (Huỳnh Ngọc Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Intro: [Bb] [Gm] [Bb] [Am] [Dm] [Bb] [C] [F] X 2 [Bb] [C]

[F] Chung tay nào, chung sức [Gm] nào
Những năm hai [C] ngàn nhà máy vút [F] cao
Những [Gm] năm hai ngàn Điện [C] Bàn vào mùa [F] xuân vui

[F] [Dm] [Bb] [Am] [Dm] [Bb] [C] [F]

[Bb] Tất cả đã sẵn sàng hành [Am] trang năm hai [Dm] ngàn
[Gm] Là tình yêu nồng [Dm] nàng biển [Gm] vàng quê [C] ta
[Bb] Tât cả đã sẵn sàng hàng [Am] trang năm hai [Dm] ngàn
[C] Là truyền thống quê hương chung sức kiên [F] cường [Bb] [C]

[F] Chung tay nào, chung sức [Gm] nào
Những khu công [C] nghiệp bừng sáng ước [F] mơ
Cả [Gm] quê hương mình rộn [C] ràng chiều về [F] tan ca

[F] [Dm] [Bb] [Am] [Dm] [Bb] [C] [F]

[Bb] Có ánh sáng chói ngời người [Am] công nhân năm [Dm] nào
[Gm] Vì ngày mai cuộc [Dm] đời nào [Gm] ngại hy [C] sinh
[Bb] Tât cả đã sẵn sàng dựng [Am] xây quê hương [Dm] mình
[C] Đồng ruộng mới vang ca no ấm mọi [F] nhà

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Điện Bàn hành trang những năm 2000 (Huỳnh Ngọc Hải) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: