Đêm Thánh huy hoàng (Nguyễn Văn Đông) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Một trời sao [C] sáng ngời
Thiên Chúa sinh [F] ra đời
Mang tình yêu [G7] thương tới
Khắp nơi trần [C] thế

Mùa Đông lạnh lẽo [F] địa cầu
Hào [Dm] quang thượng [C] giới nhiệm màu
Muôn lời ngợi [G7] ca Chúa
Giáng sinh trần [C] gian [F] [C]

ĐK: Con quỳ xin [F] Chúa trên trời
Bình an khắp [C] nơi nhân loại
Trăm họ cùng [G7] thân ái
Mùa sao đẹp [F] mãi [G7]

2. Nguyện cầu xin [C] Chúa Trời
Vinh hiển trên [F] muôn loài
Xua màn đêm [G7] tăm tối
Khắp trên trần [C] thế

Niềm tin nơi Chúa [F] đời đời
[Dm] Được trông thế [C] giới tuyệt vời
Không còn sầu [G7] chinh chiến
Thế gian thần [C] tiên

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: