Đêm buồn ❤️ Bài viết Đêm buồn


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đêm buồn [Em] về con [Am] chim lên tiếng [B7] hát
Ta bồi [Em] hồi nghe [E7] lòng thấy xót [Am] xa
Đêm buồn [Em] về hồn ta như đi [C] lạc
Vào cõi trời [B7] nào một mình em với [Em] ta

Đêm buôn [Em] về ta tương [Am] tư tiếng [B7] hát
Nghe giọng [Em] buồn ta [E7] thầm nhớ tới [Am] em
Đêm buồn [Em] về hồn bao la sa [C] mạc
Và đêm buồn [B7] về một mình ta với [Em] ta

Đêm buồn [Bm] về nào ai đó nào ai [G] đó
Thế ra [Bm] là bàn chân [G] gió cuốn lá [F#] khô
Đêm buồn [Bm] về lòng thương nhớ, lòng thương [G] nhớ
Nhưng chắc [Bm] gì người [F#7] đó nhớ thương [Bm] ta

[yotuwp type="keyword" id="Đêm buồn ❤️ Bài viết Đêm buồn" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: