Day dream


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

1. [Am] All I want is change Ex-[Em] citement something new[Am] Everyday the [G] same I [Em] long to get away[Am] Take me to a place That [Em] I have never been[Am] Where I can es-[G] cape And [Em] paradise be-[Am] gins Chorus: I close my [F] eyes And [G] everything’s all [Am] right All […]

Bài viết Day dream đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Học Piano Online | Hợp âm | Lời bài hát | Sheet piano | Sách nhạc | học piano trực tuyển..

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *