Dầu Ăn Dinh Dưỡng Kiddy – Various Artists – Hợp âm F – Various Artists,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[F] Vui vui, thật là vui, mình luôn [Dm] nhớ tên Kiddy
[Bb] Hay hay, thật là hay, nhiều biết [C] mấy DHA
[Am] Thông minh vượt trội hơn, giúp mình [Dm] thêm lớn khôn mỗi ngày
[Am] Thông minh vượt trội hơn, giúp mình [Dm] thêm lớn khôn mỗi ngày

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: