Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Chi tiết chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và quy chế dân chủ tại cơ sở sẽ như thế nào?


b (Giáng) # (Thăng)
x2


Hôm nay, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã quyết nghị với nhiệm kỳ 2023-2028. Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra là chỉ tiêu phấn đấu hàng năm với tỷ lệ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, tỷ lệ mà Đại hội muốn đạt được là bao nhiêu phần trăm (%)?

A. 85%
B. 90%
C. 100%

Hãy cùng chung tay phấn đấu để xây dựng môi trường lao động công bằng và phát triển bền vững. #đạihộiXIII #côngđoànViệtNam #dânchủcơsở #pháttriểnbềnvững #2023-2028


Lượt xem: 0

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. 85%

B. 90%

C. 100%

[yotuwp type="keyword" id="Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Chi tiết chỉ tiêu phấn đấu hàng năm và quy chế dân chủ tại cơ sở sẽ như thế nào?" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *