Đã Là Anh Em – Lâm Chấn Kiệt – Hợp âm Am – Lâm Chấn Kiệt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 4

 
[Am] Nếu đã là [Dm] anh em thì xin [Em] hãy khắc ghi [Am] một điều
Đừng quay [C] lưng khi ta gặp khó [Em] khăn
Đừng gian [Am] dối níu kéo ta [Dm] lọc lừa
Là anh [G] em luôn kề vai sát [Em] cánh
Dù khó [G] khăn anh em ta [Am] vượt qua
 
[Am] Nếu đã là [Dm] anh em thì xin [Em] hãy khắc ghi m[A] câu này
Đời là [C] phù du sống nay [Em] chết mai
Đừng gian [Am] dối lọc lừa tình [Dm] anh em
Dù ra [G] sao ta vẫn luôn [Em] trung thành
Dẫu khó [G] khăn ta cùng nhau [Am] bước qua
 
Đã là anh [Am] em huynh đệ mãi tương [G] phùng
Dù đời gian [F] nan bao nhiêu điều trắc [G] trở
Thì anh em ta [Am] đây cùng nhau ta vượt [G] qua
Dù bão tố phong [F] ba anh [G] em ta một[Am] nhà
 
Đã là anh [Am] em huynh đệ mãi nghìn [G] trùng
Dù đời gian [F] nan bao nhiêu điều thử [G] thách
Thì anh em ta [Am] đây vững chắc đôi bàn [G] tay
Dù bão tố phong [F] ba anh [G] em ta một [Am] nhà

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: