Dạ cổ hoài lang – Cao Văn Lầu


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Dạ cổ hoài lang
 • Ca sỹ: Cao Văn Lầu
 • Điệu:Điệu: Slow Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời) [Am] Từ là từ phu [D] tướng
  Bảo kiếm sắc phong lên [Am] đàng
  Vào ra luống trông tin [Am] chàng
  [E] Năm ơ canh mơ [Am] màng
  [Em] Em luống trông tin [D] chàng
  Ôi gan [E] vàng quặn đau í [Am] a.
  Đường dù xa ong [D] bướm
  Xin đó [C] đừng phụ nghĩa tào [D] khang
  Đêm luống trông tin [Am] bạn
  Ngày mỏi mòn như đá vọng [E7] phu
  Vọng phu vọng luống trông tin [Am] chàng
  [D] Sao nỡ phũ phàng [Am]
  Chàng là chàng có [Am] hay
  Đêm thiếp [C] nằm luống những sầu [D] tây
  Bao [E] thuở đó đây sum [D] vầy
  Duyên sắc [E] cầm đừng lạt phai í [Am] a
  Là [Am] nguyện cho chàng
  Hai chữ an bằng [D] an
  [Em] Mau trở lại gia [D] đàng
  Cho én [E] nhạn hiệp đôi í [Am] a


  [yotuwp type="keyword" id="Dạ cổ hoài lang – Cao Văn Lầu" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: