Con đường xưa em đi (Nhạc chế) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

1. Con đường xưa em [Am] đi, nhiều năm đã đi [Dm] rồi, bỗng chiều nay cấm [Am] đi?
Biết rằng không cho [Dm] đi, khách qua đường cứ [C] đi, sợ gì không dám [E7] đi!

Những đường không cho [Am] đi, người ta vẫn đi [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] đi!
Có đường không cho [Dm] đi, cấm đi người vẫn [E7] đi, hỏi tại sao cấm [Am] đi??? [Dm] [Am]

2. Những bài ca em [Am] ca, người ta đã ca [Dm] rồi, thế mà nay cấm [Am] ca?
Biết rằng không cho [Dm] ca, khách qua đường xúi [C] ca, sợ gì không dám [E7] ca!

Những bài không cho [Am] ca, người ta vẫn ca [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] ca
Có bài không cho [Dm] ca, cấm ca người cứ [E7] ca, hỏi tại sao cấm [Am] ca??? [Dm] [Am]

3. Xỉn thường đi bia [Am] ôm, nhiều năm đã ôm [Dm] rồi, bỗng vợ nay cấm [Am] ôm?
Biết rằng không cho [Dm] ôm, khách qua đường rủ [C] ôm, sợ gì không dám [E7] ôm!

Tuy vợ không cho [Am] ôm, mà anh vẫn ôm [Dm] liều, cấm càng thêm khoái [Am] ôm!
Dẵu là không cho [Am] ôm, cấm ôm ghiền cứ [E7] ôm, hỏi tại sao cấm [Am] ôm! [Dm] [Am]

Hợp âm guitar sử dụng

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: