Con đường xưa em đi (Nhạc chế) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

1. Con đường xưa em [Am] đi, nhiều năm đã đi [Dm] rồi, bỗng chiều nay cấm [Am] đi?
Biết rằng không cho [Dm] đi, khách qua đường cứ [C] đi, sợ gì không dám [E7] đi!

Những đường không cho [Am] đi, người ta vẫn đi [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] đi!
Có đường không cho [Dm] đi, cấm đi người vẫn [E7] đi, hỏi tại sao cấm [Am] đi??? [Dm] [Am]

2. Những bài ca em [Am] ca, người ta đã ca [Dm] rồi, thế mà nay cấm [Am] ca?
Biết rằng không cho [Dm] ca, khách qua đường xúi [C] ca, sợ gì không dám [E7] ca!

Những bài không cho [Am] ca, người ta vẫn ca [Dm] hoài, cấm càng thêm khoái [Am] ca
Có bài không cho [Dm] ca, cấm ca người cứ [E7] ca, hỏi tại sao cấm [Am] ca??? [Dm] [Am]

3. Xỉn thường đi bia [Am] ôm, nhiều năm đã ôm [Dm] rồi, bỗng vợ nay cấm [Am] ôm?
Biết rằng không cho [Dm] ôm, khách qua đường rủ [C] ôm, sợ gì không dám [E7] ôm!

Tuy vợ không cho [Am] ôm, mà anh vẫn ôm [Dm] liều, cấm càng thêm khoái [Am] ôm!
Dẵu là không cho [Am] ôm, cấm ôm ghiền cứ [E7] ôm, hỏi tại sao cấm [Am] ôm! [Dm] [Am]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Method doesn't allow unregistered callers (callers without established identity). Please use API Key or other form of API consumer identity to call this API.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: