CON ĐƯỜNG LÁ MỤC


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hợp âm dạo: [D] | [E] | [A] | [D]

Em đi về quá [E] khứ
[A] Chờ tôi bước [Dsus4] theo cùng
[Gbm] Trước hay sau thì [Bm] cũng
Được một [A] lần… [D] đi chung. [D]

Em đi về ngũ [E] cũ
[A] Tình rồi hứa [D] đợi chờ
[Gbm] Bước ngang đường [Bm] vàng võ
Chờ [A] đợi một giấc [D] mơ. [D]

[Gb] Đâu còn ai ở [Dbm] đó
[Bm] Người lạ người lạ tôi
[E] Em lạ hơi lạ bóng
[A] Một trời đất luân hồi. [A]

[D] Thì dù gì đi [Gbm] nữa
[Bm] Em cũng đã bước [A] qua [A]
Khúc đường cùng [G] lá mục [G]
Một [A] thời tình [D] phôi pha…[D]

The post CON ĐƯỜNG LÁ MỤC appeared first on Hợp Âm Pro.

[yotuwp type="keyword" id="CON ĐƯỜNG LÁ MỤC" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: