Con đò đưa xác (Ngọc Bích) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Gió thổi thì [Am] thầm, mưa bay lâm râm
Ai chờ con [Dm] đò trên dòng sông [Em] vắng
Ai khóc tỉ tê trên dòng Trường [Am] Giang
Ðò sang [Am] ngang dưới trăng [Dm] vàng
Gió thu hiu [Em] hắt nức lên từng [Am] cơn.

Nặng [Am] nề một chiếc thuyền [Dm] con
Âm [Em] thầm chở mấy vong hồn qua [Am] sông
Trăng [Am] lên, mây thanh sao trăng đẹp thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.

Ô [Am] hô ô hô con ơi mười mấy tuổi [Dm] đầu
Vì [Em] chưng đói rét ngậm sầu thác [Am] oan
Trong cơn heo [Am] may ai chua cay ai thương vay ai nức nở thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người lầm [Am] than.

Ôi [Am] trăng, ôi mây, ôi nhân [Dm] loại
Sương chiều buông [Am] xuống [Dm] trên dòng sông [Em] vắng [G]
Con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.
Chôn đi [Am] đâu chôn đi đâu lũ oan [Dm] hồn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác lấp vào [G] đâu [C] nỗi niềm [Am] thương.

Mang [Am] mang trong mây tan phiêu linh có một [Dm] bóng [Em] ông [Am] già
Tay chèo, tay [Em] lái, lòng buồn tê [Am] tái đem [E7] chôn đàn [Am] con
Chôn đi [Am] đâu, chôn đi đâu đám thân [Dm] tàn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác, lấp vào [G] đâu [E7] nỗi niềm [Am] thương.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: