Còn Có Bao Ngày – Khánh Ly


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Còn Có Bao Ngày
 • Ca sỹ: Khánh Ly
 • Điệu:Điệu Valse
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [C] Đêm ta [G7] nằm bóng [Em] tối che [C] ngang 
  [C] Đêm ta [G7] nằm nghe [F] tiếng trăm [Em] năm 
  [G7] Gọi thì [G7] thầm 
  [C] Gọi thì [C] thầm 
  [F] Gọi thì [G7] thầm 
  [C] Đêm nghe [G7] trời như [Em] hú như [C] than 
  [C] Ta nghe [G7] đời như [F] có như [Em] không 
  [G7] Còn lại [G7] mình 
  [C] Đời bềnh [C] bồng 
  [F] đời buồn [C] tênh 
   
  Còn [Em] đây có bao [C] ngày 
  Còn [C] ta cứ vui [G7] chơi 
  Rồi [F] mai sẽ ra [G] đi 
  Dù [F] nhớ thương con [G] người 
  Còn [C] đây những đêm [C] này 
  Còn [C] em hãy yêu [G7] tôi 
  Đời [F] đốt nến chia [G] phôi 
  Dù [F] nhớ thương cũng [C] hoài [F C G C]  
   
  [G7] Trong [Em] cuộc bể [C] dâu 
  Đi [C] trăm ngày vô [G7] giá 
  [Em] Cũng trôi [C] theo 
  [G7] Trong [Em] hội trần [C] gian 
  Bao [C] nhiêu ngày yêu [G7] dấu 
  [Em] Cũng không [G7] còn 
  [Em] Từng dòng nước [C] mắt 
  Sẽ [C] nhớ thương cho [G7] đời 
  [C] Từng dòng nước [Em] mắt 
  Sẽ [C] tiếc cho ngày [G7] vui 
  [Em] Người người yêu [C] nhau 
  Đã [C] mất nhau trong [G7] đời 
  [C] Một ngày tăm [Em] tối 
  Khép [G7] nghìn sớm [C] mai. 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: