Cơn bão nghiêng đêm (Thanh Tùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Cơn bão nghiêng [G] đêm, cây gãy, cành bay [Em] lá
Anh nắm tay [Am] em qua đường cho khỏi [G] ngã [D7]
Ta đã yêu [G] nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ [C] mà?
Anh bỗng ra [D7] đi, anh ra đi vội [G] vã
Cơn bão nghiêng [D7] đêm, anh quên em thật [G] sao?

[D7] Giờ bão đã tan [G] rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở [Em] lại
Nhưng anh đã xa [Am] rồi, cơn bão lòng em thổi [D7] mãi
Giờ [G] bão đã tan đi thật [C] xa, trời cao ngắt xanh xanh hiền [Em] hoà
Nhưng anh đã [Am] xa rồi, cơn bão lòng em thổi [D7] mãi, không [G] nguôi

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: